En experts syn på Contango och marknadsobalanserna i tanksektorn

Vad är Cotango? Du kanske säger,. “Kontango är där det framtida oljepriset är högre än spotmarknaden”

Contango varierar dag till dag. Terminkontangon är också en funktion av den amerikanska dollarn. Det finns en korrelation mellan den amerikanska dollarn och oljepriset eftersom olja prissätts i amerikanska dollar. Till exempel, idag stärktes den amerikanska dollarn något på den amerikanska administrationens strävan mot ytterligare stimulanser som sänkte oljepriset marginellt. Framtidsutsikterna för olja är något svaga och framåtkurvan är också mjuk. Man skulle behöva se en förbättrad makroekonomisk bild som skulle resultera i högre oljeefterfrågan för att kontangon skulle öka rejält. Just nu är psykologin negativ.

Skrotningen av tankfartyg ökade i augusti. Faktiskt år hittills har skrotningen för VLCC, Suezmax och Aframax tankfartyg sammanlagt 4,7 miljoner DWT. 2009 var det totala antalet 4,9 M DWT och 2008 2,2 M DWT. Om du extrapolerar skrotningsgraden fram till slutet av året så tyder siffran hittills i år på att cirka 7 miljoner ton bör skrotas totalt. Mycket beror på hur ägare av tankfartyg med enkelskrov, särskilt VLCC:s syn på marknaden under resten av detta år och under första halvan av nästa år.

För närvarande, den 6 september 2010, finns det 56 enkelskrovs VLCC:s som fortfarande är i drift från 88 i slutet av 2009. Av detta antal handlas 33 fortfarande (59%) medan 23 är upplagda eller inaktiva. 10 av fartygen har arrangemang för omställning till torrbulk eller för offshoreanvändning. Enligt de ändrade reglerna kan tankfartyg med enkelskrov fortsätta att bedriva handel förutsatt att de har lämpliga utökade säkerhetscertifikat och att handeln accepteras av hamnstaterna vid varje ände av resan. Positionen är inte 100% tydlig. På balansen bör enkelskrov se en del upphämtning vid skrotning.

På OPEC är deras totala produktion marginellt uppåt och de körs med cirka 60 % överensstämmelse med kvoterna. Iran, Venezuela, Angola etc är de stora fuskarna och Saudiarabien behåller sin OPEC-kvot. Det handlar om den relativa ökningen av utbudet utanför OPEC i förhållande till nedgångskurvan i reserver utanför OPEC och OPEC-utbudet för att ta upp eventuell slack. Just nu har OPEC cirka 6 miljoner b/pd överkapacitet om det skulle krävas återhämtning. Det mesta av den lediga kapaciteten ligger hos Saudiarabien, även om mycket saudisk råolja är sur och/eller tung och inte nödvändigtvis lämpar sig för alla raffinaderier. Därför handlas det med rabatt. Frågan för ADR tank är den ökade efterfrågan som kommer att vara sjöburen främst till Asien och områdena med asiatisk utbud i förhållande till tonmil efterfrågan ökar.

Leave a Reply

Your email address will not be published.